Betaalbare zorg voor iedereen

Wat de PVV betreft, wordt er niet bezuinigd op de zorg maar op de dikbetaalde managers en bureaucratische instellingen. Jeugdzorg tot en met 21 jaar.

Behoud persoongebonden budget. Burgers moeten de vrijheid behouden om zorg in te kopen. Dit moet mogelijk gemaakt worden door strak te sturen op toewijzing van de PGB's en het opsporen van fraude in de PBG's.

Minder bureaucratie door te snijden in bestuurslagen en vermijden van exorbitant hoge salarissen voor zorgmanagers. Meer geld voor handen aan het bed.

Extra geld voor taxivervoer voor hulpbehoevenden. Er wordt niet bezuinigd op het budget voor gehandicaptenvoorzieningen.

Betaabare zorg. Chronisch zieken blijven ondersteund in medische kosten.

De WMO wordt zorgvuldig uitgevoerd en nageleefd. Iedereen heeft het recht om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.