Schriftelijke vragen PVV Twenterand inzake onveilig gevoel station Vroomshoop

Vanmorgen lazen we in Dagblad Tubantia dat inwoners het station in Vroomshoop een enge plek vinden en de Partij voor de Vrijheid is het met de inwoners eens. Het feit dat inwoners dit een enge plek vinden, kwam voort uit communicatie van de Dorpsraad met onze inwoners. Mensen mijden het station zelfs.

Veel zou kunnen worden opgelost door op het station veelvuldig te handhaven en door camera’s op te hangen. De PVV Twenterand heeft dan ook de volgende vragen.

 

  1. Hoeveel BOA’s zijn er op dit moment werkzaam in de gemeente Twenterand? Om hoeveel fte gaat het thans?
  2. Hoe vaak wordt er ’s avonds op het station gecontroleerd door politie en/of door BOA’s? Per dag? Per week?
  3. Gaat u naar aanleiding van de berichten dat mensen zich op en in de nabijheid van het station onveilig voelen, meer controleren? Zo ja, wat wordt dan de frequentie van controleren? Zo nee, waarom niet?
  4. Klopt het dat de jongeren die voorheen ‘Het Punt’ onveilig maakten en voor overlast zorgden, zich verplaatst hebben naar het station? Zo ja, zijn de namen van deze overlastgevers bekend bij de politie? En welk beleid wordt gevoerd om deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen?
  5. Klopt het dat van fietsen op het station regelmatig de verlichting wordt gestolen, omdat vandaag de verlichting op fietsen gemakkelijk demontabel is? Over wat voor soort vernielingen door vandalen hebben we het verder? Kunt u wat aantallen en voorbeelden geven over 2018 en 2019?
  6. Waarom hangen er geen camera’s op en rond het station in Vroomshoop? Wat heeft u gedaan om ProRail te bewegen wel camera’s op te hangen? En waarom is dit blijkbaar niet gelukt?
  7. Hangen op andere stations in Twente ook geen camera’s? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom daar wel? Hoe is dit in de rest van Nederland gesteld? Is de situatie in Twenterand anders dan in andere gemeentes?
  8. Voelt het college zich verantwoordelijk voor de situatie op het station? Vindt het net als wij dat onze inwoners zich daar veilig moeten voelen? Zeker als je gebruik moet maken van het openbaar vervoer?
  9. Wat kunt u toezeggen te gaan doen om aan de huidige situatie een einde te maken?
  10. Speelt dit alles ook op het station in Vriezenveen?