PVV Twenterand zet zich in voor Synagoge Vriezenveen

77103707_1282358481972295_3352753279162384384_o.jpg

Toen wij hoorden dat de Synagoge in Vriezenveen mogelijk gesloopt zou worden, zijn we meteen in de pen geklommen en hebben we schriftelijke vragen gesteld. Gelukkig wordt er geen sloopvergunning verleend en staat de gemeente niet onwelwillend tegenover onze plannen om er een soort Joods Cultureel Centrum van te maken. Zodat de jeugd nooit zal vergeten wat er in de Tweede Oorlog allemaal is gebeurd. En dat de Joodse geschiedenis deel uit maakt van onze geschiedenis. Ook dat wij moeten beseffen dat vrijheid het hoogste goed is in een democratie, in een land. En dat daar heel veel mensen voor hebben gestreden en veel mensen, onze bevrijders en verzetshelden, het met de dood hebben moeten bekopen.

En dus zijn wij blij met de huidige ontwikkelingen rondom de Synagoge. Voor januari 2020 hebben wij een debat aangevraagd om te vragen of wij als gemeente nog iets kunnen doen. Er zijn door de landelijke overheid en door de provincie gelden beschikbaar gesteld voor het feestjaar 2020. Want volgend jaar is het 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd! Misschien dat we hier voor een deel gebruik van kunnen maken. Of zijn er Europese subsidies beschikbaar. De PVV is van mening dat we zoveel mogelijk geld uit de EU terug moeten halen, want we betalen immers meer dan dat we terug krijgen. We zijn de grootste netto betaler. Word vervolgd.

Wij wensen de heer Henk Jonker succes toe met het realiseren van zijn plannen.