Motie Oale Bouw

74664501_1253618588179618_6364895508355350528_o.jpg

Oale Bouw

Op dinsdagavond 29 oktober 2019 heeft de PVV, samen met het CDA, een motie Oale Bouw ingediend. Beide partijen wilden dat de wethouder bij Mijande Wonen zou aandringen op uitvoering van het plan 2017. Het plan dat de bewoners was toegezegd.

Indien het plan van 2017 niet meer uitvoerbaar zou zijn, moest de wethouder aandringen op een plan dat op voldoende steun van de bewoners kan rekenen. Als norm zou dan 70% van de bewoners gelden. 70% van de bewoners van de Oale Bouw zou dit nieuwe plan moeten steunen.

De motie werd niet door andere partijen gesteund. Want, zo zei GBT onder andere, er moet geen valse hoop worden gewekt. De PVV heeft nooit de intentie gehad om de bewoners valse hoop te geven. Wat de bewoners missen, zo vernamen wij uit de gesprekken met bewoners, is een gemeenteraad en een wethouder die knokt voor de belangen van haar inwoners. Dit is wel het minste wat inwoners van Twenterand mogen verwachten van het bestuur.

Op de vraag of de wethouder zich op wilde stellen als verbindende factor tussen Mijande Wonen en de bewoners kregen wij geen bevestigend antwoord. De bewoners hebben het vertrouwen in Mijande Wonen verloren en de wethouder zou dan de uitdagende taak op zich kunnen nemen om te zorgen dat deze twee partijen weer met elkaar om de tafel zouden gaan zitten. Maar ook dit was teveel gevraagd.

Vandaag vinden er gesprekken plaats met bewoners en de wethouder. De uitkomsten moeten we afwachten. De PVV blijft echter vinden dat de wethouder veel eerder deel had moeten nemen aan de gesprekken over de Oale Bouw. Om zo sturing te kunnen geven aan de gesprekken met Mijande Wonen en de bewoners. Zorgen dat de gesprekken zinvol zouden zijn en dat er vorderingen zouden worden geboekt. Nu, na vele gesprekken zijn partijen alleen maar verder van elkaar vervreemd.

En ook al heb je als politiek formeel geen invloed, door een standpunt in te nemen, unaniem als gemeenteraad, verhoog je de druk op een organisatie als Mijande Wonen. Want het kan niet zo zijn dat de bewoners van de Oale Bouw niets in te brengen hebben. En daar lijkt het nu wel op. En dan heeft praten ook geen enkele zin. Dat is het voor de bühne. De bewoners schieten er dan niets mee op.

De wethouder moet zorgen dat bewoners wel degelijk invloed hebben op het proces. Gebeurt dit niet, dan wil ik van dit college nooit meer de woorden 'burgerparticipatie' , 'draagvlak' en 'verbinding' horen. We hebben al genoeg politici die woorden niet omzetten in daden.

De bewoners, onze inwoners, willen gewoon een gemeenteraad zien én een wethouder die alles, maar dan ook alles uit de kast halen, om te zorgen dat hun belangen goed worden behartigd.

Ik ben niet gekozen door Mijande Wonen maar onder andere door de mensen uit de Oale Bouw. En voor hun belangen komt de PVV op!

Erik Veltmeijer.