Economie

We hunkeren naar meer volwaardige banen en meer werk. Daarom moet de economie van Twenterand groeien. Ondernemers in Twenterand verdienen lagere lasten, een snellere afwikkeling van vergunningaanvragen en minder regelgeving. Géén grote, logge organisaties tussen gemeente en ondernemers.

100% inzet op werkgelegenhheid voor inwoners van Twenterand door lastenverlagingen voor alle ondernemers in Twenterand. Banen, banen en nog eens banen.

Ruimere openingstijden horeca bij evenementen.

Detailhandel in centrum, volumineuze detailhandel op het industrieterrein.

Instroom Oost-Europeanen beperken en onder dezelfde voorwaarden laten werken als Nederlanders.